ثبت شرکت

سریعترین راه برای دستیابی به خدمات حقوقی، ثبت شرکت و ثبت برند خود را از ما بخواهید ویژگی ها و خدمات ما را در صفحه ی خدمات آنلاین مشاهده کنید!

موسسه حقوقی آسمان
  • در خدمت
  • پاسخگوی
  • حامی
مشتریان

بین الملل
حقوقی
ثبتی
موسسه آسمان

ویژگی های ما

تعیین نام شرکت در ۱ روز

از لحظه ی تکمیل مدارک و ارائه نام های پیشنهادی شما

اخذ مجوز

اخذ انواع مجوز از وزارت صنایع و معادن

ثبت در مناطق آزاد

ثبت شرکت در مناطق آزاد از جمله کیش، قشم، انزلی و…

اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی در ۵ حوزه مالیاتی تهران

همچنین...

در صورت عقد قرارداد به صورت تضمینی، درصورتی که این موسسه نتواند خدمات شما را ارائه کند وجه شما را بازگشت خواهد داد.

در صورتی که مشتری در حین کار تجدید نظر کرده و خواستار تغییر قرارداد شود فقط هزینه های پرداخت شده کسر شده و دستمزد موسسه به قرارداد جدید منتقل می شود.

موسسه ما مفتخر است که در یاری دانشجوها و نخبه های کشور می کوشد تا این نخبگان شکوفا شوند، از این جهت برای ارائه خدمات به این افراد تخفیف های ویژه و حمایت های مالی و معنوی درنظر گرفته ایم.


برخی از
  • مشتریان
  • همکاران
ما

با بیش از ۱۵۰۰ مشتری

گفته های مشتریان ما

سایت درحال به روز رسانی می باشد.